ASPEKTY PRAWNE DLA KOSMETOLOGÓW I TRYCHOLOGÓW W USTAWODAWSTWIE I ORZECZNICTWIE

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Logo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Aspekty prawne dla kosmetologów i trychologów w ustawodawstwie i orzecznictwie. Szkolenie zostało podzielone na 8 wykładów zgrupowanych w 4, 40-minutowych blokach tematycznych udostępnianych sukcesywnie od początku do połowy lutego. Każdy Uczestnik otrzyma e-book z materiałami szkoleniowymi.

Szkolenie odbywać się będzie w formule e-learningu. Wykłady będą dostępne dla Uczestników na platformie elektronicznej przez 3 miesiące, dzięki czemu będą oni mieli możliwość wysłuchać ich wielokrotnie w najdogodniejszym dla siebie czasie.

 • Szkolenie będzie miało formę praktyczną i przygotuje słuchacza do zabezpieczenia swojego interesu prawnego zarówno w świadczeniu usług, prowadzeniu działalności jak i obrocie gospodarczym.
 • Szkolenie obejmuje wybrane dziedziny prawa cywilnego, karnego, medycznego, pracy, administracyjnego, autorskiego, konsumenckiego, gospodarczego, podatkowego oraz wybranych aktów prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej zaimplementowanych do polskiego porządku prawnego.
 • Po odbytym szkoleniu słuchacz dowie się, która forma prowadzenia działalności i świadczenia usług będzie dla niego najbardziej korzystna.
 • W ramach szkolenia słuchacz posiądzie praktyczną wiedzę, którą będzie mógł w sposób natychmiastowy przełożyć oraz wdrożyć do swojej pracy zawodowej.
 • Na szkoleniu zostaną w sposób kompleksowy omówione zagadnienia skupiające się na zatrudnieniu personelu na różnych stanowiskach.
 • Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów prowadzenia dokumentacji pacjenta jak również nabędzie umiejętności prowadzenia spraw, w przypadku kierowania roszczeń odszkodowawczych względem gabinetu/kliniki.
 • Uczestnik również nabędzie wiedzę, która pozwoli mu dbać o dobry wizerunek firmy, jak również dowie się o narzędziach umożliwiających mu zabezpieczenie swojej marki.
 • Odbyte szkolenie podniesie poziom świadczonych usług. Słuchacz będzie wiedział w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo prawne w sferze zarówno świadczenia usług jak i w zakresie współpracy z dostawcami usług (systemów informatycznych), podejmowania współpracy z producentami i dostawcami sprzętów oraz urządzeń medycznych używanych w gabinetach kosmetologicznych, trychologicznych oraz medycyny estetycznej, a także współpracy z dystrybutorami kosmetyków, dermokosmetyków i kosmoceutyków.
 • Słuchacz uzyska wiedzę z zakresu granic dozwolonej reklamy. Posiądzie również wiedzę i narzędzia do zabezpieczenia swoich interesów prawnych w przestrzeni mediów społecznościowych oraz szeroko rozumianej przestrzeni internetowej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wiedza

Szkolenie poprowadzi ekspert w dziedzinie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, który z sukcesem prowadzi m.in. sprawy z zakresu prawa medycznego, w tym dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Komfort

Formuła e-learningu zapewnia wygodny, 3-miesięczny dostęp do wykładów, z którego można korzystać wielokrotnie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Do wyboru różne pakiety.

Wykłady dostępne od 6 lutego 2023 r.

Szkolenie poprowadzi:

Igor Krawczykowski

apl. adw. Igor Krawczykowski

Aplikant Adwokacki w Kancelarii Adwokat Barbary Ratnickiej-Kiczki w Gdańsku. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Swoje doświadczenie buduje o bieżące świadczenie obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Z sukcesami prowadzi sprawy z zakresu prawa medycznego, w tym dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jak również z zakresu prawa cywilnego, korporacyjnego, budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa deweloperskiego. Z racji praktyki jako aplikant adwokacki występuje również w charakterze obrońcy w sprawach karnych.

Zaproszenie na wykład

Program szkolenia

BLOK TEMATYCZNY I (40 min.)
– dostępny od 06.02.2023 r.
I. Kosmetolog i Trycholog w ustawodawstwie i orzecznictwie
 • Regulacje prawne dot. wykonywania zawodu kosmetologa i trychologa
 • Orzecznictwo – przykłady stosowania powszechnie obowiązujących norm prawnych przez sądy oraz organy państwowe
 • Czy zawód kosmetologa i trychologa powinien zostać uregulowany?
II. Forma świadczenia usług
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zakres odpowiedzialności przy poszczególnych formach świadczenia usług
 • Optymalizacja podatkowa oraz możliwe źródła uzyskania dodatkowego finansowania
BLOK TEMATYCZNY II (40 min.)
– dostępny od 10.02.2023 r.
III. Prawne aspekty prowadzenia gabinetu
 • RODO w gabinecie
 • Ochrona danych osobowych
 • Dozwolona promocja, marketing i reklama
 • Aspekty nieuczciwej konkurencji – jak ich się przestrzec oraz jak je zwalczać
 • Ochrona wizerunku gabinetu – zastrzeżenie nazwy oraz logo
 • Wynajem lokalu usługowego – umowa, negocjacje, aspekty, na które należy zwrócić uwagę
IV. Zatrudnienie pracowników
 • Formy zatrudnienia pracownika
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o prace
 • B2B
 • Wady i zalety poszczególnych form zatrudnienia
BLOK TEMATYCZNY III (40 min.)
– dostępny od 15.02.2023 r.
V. Klient w gabinecie
 • Karta medyczna klienta
 • Karta zabiegowa klienta
 • Obowiązek informacyjny
 • Zgoda na zabieg
VI. Odpowiedzialność cywilna kosmetologa lub trychologa
 • Podstawa odpowiedzialności cywilnej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Należyta staranność – kluczowy aspekt odpowiedzialności cywilnej
 • Błąd czy wadliwe wykonanie
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • Reklamacje Klienta
 • Roszczenia Klientów kierowane względem gabinetu – model postępowania
 • Ubezpieczenie OC kosmetologa i trychologa
BLOK TEMATYCZNY IV (40 min.)
– dostępny od 15.02.2023 r.
VII. Reklama, promocja i social media
 • Działalność promocyjna i reklamowa w mediach społecznościowych oraz sieci Internet
 • Dopuszczalna forma reklamy po zmianie przepisów
 • Dobra osobiste kosmetologa, trychologa lub gabinetu/kliniki
 • Naruszenie dóbr osobistych gabinetu w mediach społecznościowych oraz formy zaradzania i zwalczania naruszenia dóbr osobistych
VIII. Umowy z dostawcami usług i sprzętów
 • Rodzaje umów zawieranych z dostawcami
 • Systemy informatyczne w gabinecie
 • Sprzęt w gabinecie – zakup czy leasing?
 • Ograniczenia narzucane przez dostawców usług lub sprzętu
 • W jaki sposób zabezpieczyć w umowie ciągłość działalności w przypadku wystąpienia awarii sprzętu

Adresaci szkolenia

Kosmetolodzy i trycholodzy, właściciele salonów kosmetycznych i trychologicznych.

Warunki uczestnictwa

 • dostęp do wydarzenia przez 3 miesiące
 • dyplom uczestnictwa
 • e-book z materiałami ze szkolenia

Cena uczestnictwa – 430 zł (z VAT)

 • dostęp do wydarzenia przez 3 miesiące
 • dyplom uczestnictwa
 • e-book z materiałami ze szkolenia
 • roczna prenumerata art of BEAUTY

Cena uczestnictwa – 480 zł (z VAT)

 • dostęp do wydarzenia przez 3 miesiące
 • dyplom uczestnictwa
 • e-book z materiałami ze szkolenia
 • roczna prenumerata art of BEAUTY
 • roczna prenumerata Estetica Polska

Cena uczestnictwa – 553 zł (z VAT)

Szkolenie: Aspekty prawne dla kosmetologów i trychologów w ustawodawstwie i orzecznictwie
(pakiet standard cena regularna 430 zł z VAT)
 • dostęp do wydarzenia przez 3 miesiące
 • dyplom uczestnictwa
 • e-book z materiałami ze szkolenia
IV Kongres Terapii i pielęgnacji skóry problematycznej

(pakiet standard cena regularna 99 zł z VAT)

 • dostęp do wydarzenia przez 3 miesiące
 • dyplom uczestnictwa
 • e-book z materiałami ze szkolenia
 • prenumerata art of BEAUTY

Cena pakietu COMBO: 449 zł z VAT.

Cena regularna 529 zł Oszczędzasz 80 zł.
art of BEAUTY Logo

Kontakt

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

EWA CESARZ

kom: + 48 601 620 455, e.cesarz@esteticapolska.pl